onsdag 18. mars 2015

 TV SERIE: HOUSE OF SADDAM
Fra Platekompaniet:
Denne serien i fire deler er et fengslende og gripende innblikk i den private sfæren til Saddam Hussein og hans nære medarbeidere, og beskriver karrieren – og til slutt nederlaget – til en av moderne histories mest betydningsfulle politiske skikkelser. I løpet av 27 år gikk Saddam (Igal Naor) fra fattige kår på landsbygda til Iraks høyeste embete. Vel på plass i sjefsstolen henrettet han nådeløst alle han anså som en trussel mot ham selv, og omga seg nesten bare med lojale familiemedlemmer, som de beryktede sønnene Uday og Qusay.
Mot slutten viser House of Saddam hovedpersonen som en mann som unektelig har visjoner, men som etter hvert blir felt av egne svakheter. Blant disse svakhetene var hans umettelige begjær etter å oppnå makt – koste hva det koste ville, og uansett om det gikk ut over hans nærmeste.


Min kommentar:

Tenk at det allerede er ni år siden amerikanerne fant Saddam i det hullet i bakken hvor han gjemte seg. Vi husker vel alle bildene som gikk non stop på alle TV kanaler «worldwide» rett etter at han var tatt.

I denne serien blir vi godt kjent med Saddam og hans familie. Det er nesten skremmende hvor like skuespillere er originalene. Særlig er Saddams første kone helt identisk. Det er uhyggelig å være vitne til hvordan makt påvirker og forandrer mennesker. Men på veien så overtar frykt og brutalitet for tillit og samarbeid.

Vi må ha i bakhodet at dette er en film som er produsert i USA, og historien er nok farvet av dette. Men dette er likevel en viktig del av vår nære historie, og om denne filmen er brutal og rå så var nok virkeligheten adskillig verre. Jeg kan anbefale denne filmen. Vi blir kjent med mennesket og presidenten Saddam Hussain, og får et innblikk i relasjoner både privat og i politikken som er langt fra vår hverdag. --- Heldigvis.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar